• شماره تماس: 09123830113
  • ایمیل ما:info@maansaaz.com

طرح و ساخت مان ساز

معماری

معمار به عنوان هنر ساخت و طراحی بنا ها شناخته میشود . این مجموعه با بهره گیری از کارشناسان فارغ التحصیل دانشگاه های معتبر داخلی در زمینه های طراحی معماری (ویلا,ساختمان ,نمای ساختمانی) طراحی شهری (محله,خیابان,نشان شهری) و معماری منظر (طراحی محوطه,پارک) و… می پردازد. ( طرح و ساخت مان ساز )

معماری

طراحی داخلی

مـــــعماری داخـــلی هنـــــری است  که  آســـایش زیبای و  عملکـرد  را برای  داخـل  بنا به ارمـــغان مـی آورد .  طــــراحی و ســاخت  فضــاهای ورودی , فروشــگاهی , مســکونی , نیــاز به  اشـــراف به دانـش های  مرتـبط  این حـوزه  از جمـله رنگ  شناسی , روانشـناسی , مـــــعماری و  …  مـی باشــــد. ( طرح و ساخت مان ساز )

طراحی داخلی

غرفه نمایشگاهی

با گستردگی کسب و کار مختلف و ضرورت حضور در نمایشگاه های تخـصصی نیاز به  تیـــم طــراحی و اجـرا که  بتواند فضـــایی حلــق کند که  هـویـتـــ , مـحصولات و خــدمات شرکــت کنندگان را به بـهتریـــن وجه ممکن به نمایـــش دهـــد.بیــشـــتر احـسـاس مـیـشود. ( طرح و ساخت مان ساز )

غرفه نمایشگاهی

روند و عملکرد طرح و ساخت مان ساز

  • مشاوره و نیاز سنجی
  • ایده پردازی
  • طراحی
  • برنامه ریزی ساخت

مشاوره و نیاز سنجی

در این مرحله با توجه به نیاز های عملکردی کارفرما و فضایی که در اختیار است. سعی بر تولید نقشه های دو بعدی است که بتواند مباحث عملکردی پروژه را پوشش دهد و از سوی دیگر سلیقه ی کارفرما را از لحاظ شناخت مصالح مصرفی و فرم مورد مطالعه قرار گیرد.

ایده پردازی

آتلیه طراحی طرح و ساخت مان ساز با همکاری جمعی از کارشناسان  معماری , طراحی داخلی و گرافیک , ایده بصری و فرمی پروژه را تهیه می نماید که تماما پیش نیاز طراحی سه بعدی می باشد.

طراحی

بر اساس نقشه های دو بعدی که عملکرد و فضا را مشخص کرده و ایده های که در اتاق فکر شکل گرفته آتلیه طراحی , طرح سه بعدی را آماده می نماید و پس از تایید کارفرما نقشه های اجرایی به منظور سفارش ساخت به عوامل دخیل در پروژه تولید می شود.

برنامه ریزی ساخت

مهمترین ویژگی اجرای یک پروژه, برنامه ریزی اجرایی و مالی پروژه می باشد. روند اجرای پروژه های قبلی این مجموعه می تواند بیانگر توانایی و قدرت کارشناسان و عوامل اجرایی تیم می باشد که با زمان بندی دقیق اجرایی پروژه را برنامه ریزی نموده و از دوباره کاری یا ایجاد زمان خالی حین انجام کار جلوگیری می نماید.

مشتریان طرح و ساخت مان ساز