• شماره تماس: 09123830113 - 02188567329 - 02188567318
  • ایمیل ما:[email protected]

چه کار می کنیم

معماری

معمار به عنوان هنر ساخت و طراحی بنا ها شناخته میشود . این مجموعه با بهره گیری از کارشناسان فارغ التحصیل دانشگاه های معتبر داخلی در زمینه های طراحی معماری (ویلا,ساختمان ,نمای ساختمانی) طراحی شهری (محله,خیابان,نشان شهری) و معماری منظر (طراحی محوطه,پارک) و … می پردازد.

معماری | مان ساز

طراحی داخلی

مـــــعماری داخـلی هنــری است  که  آسـایش زیبای و  عملکـرد  را برای  داخـل  بنا به ارمـغان مـی آورد .  طـراحی و ســاخت  فضــاهای ورودی , فروشـگاهی , مسـکونی , نیــاز به  اشـــراف به دانـش های  مرتـبط  این حـوزه  از جمـله رنگ  شناسی , روانشـناسی , مـــــعماری و  …  مـی باشــــد.

طراحی داخلی | مان ساز

غرفه نمایشگاهی

با گستـــردگی کسـب و کــار مختـلف و ضرورت  حضوز در نـمایشـگاه های تخـــصصی نیــاز به  تیـــم طــراحــی  و اجـــرا که  بتـــواند فضـــایی حلــق کند که  هـویـتـــ , مـحصــولات و خــدمات شــرکــت کـــنندگان را به بـهتریـــن وجــــه ممــکن به نـــمایـــش دهـــد.بیــشـــتر احـــسـاس مـیـشود…

غرفه نمایشگاهی | مان ساز

روند و عملکرد ما

  • مشاوره و نیاز سنجی
  • ایده پردازی
  • طراحی
  • برنامه ریزی ساخت

مشاوره و نیاز سنجی

در این مرحله با توجه به نیاز های عملکردی کارفرما و فضایی که در اختیار است. سعی بر تولید نقشه های دو بعدی است که بتواند مباحث عملکردی پروژه را پوشش دهد و از سوی دیگر سلیقه ی کارفرما را از لحاظ شناخت مصالح مصرفی و فرم مورد مطالعه قرار گیرد.

ایده پردازی

آتلیه طراحی طرح و ساخت مان ساز با همکاری جمعی از کارشناسان  معماری , طراحی داخلی و گرافیک , ایده بصری و فرمی پروژه را تهیه می نماید که تماما پیش نیاز طراحی سه بعدی می باشد.

طراحی

بر اساس نقشه های دو بعدی که عملکرد و فضا را مشخص کرده و ایده های که در اتاق فکر شکل گرفته آتلیه طراحی , طرح سه بعدی را آماده می نماید و پس از تایید کارفرما نقشه های اجرایی به منظور سفارش ساخت به عوامل دخیل در پروژه تولید می شود.

برنامه ریزی ساخت

مهمترین ویژگی اجرای یک پروژه, برنامه ریزی اجرایی و مالی پروژه می باشد. روند اجرای پروژه های قبلی این مجموعه می تواند بیانگر توانایی و قدرت کارشناسان و عوامل اجرایی تیم می باشد که با زمان بندی دقیق اجرایی پروژه را برنامه ریزی نموده و از دوباره کاری یا ایجاد زمان خالی حین انجام کار جلوگیری می نماید.

مشتریان ما