01
آگوست

طراحی داخلی اتاق مهمان با نکات طلایی و کاربردی

طراحی داخلی اتاق مهمان با نکات طلایی و کاربردی

طراحی داخلی اتاق مهمان: پر واضح است طراحی داخلی منزل، به خودی خود چالش ها و نکات مخصوص به خود را دارد. اما وقتی سخن از چیدمان اتاق مهمان به میان می آید، دقت و توجه به مراتب بیشتری را می طلبد. با مان ساز همراه باشید تا با هم نکاتی در مورد طراحی داخلی فضایی صمیمی برای مهمان بیاموزیم.

مقدمه

در بیشتر فرهنگ های ملل مختلف سراسر دنیا، مهمان از ارزش و احترام ویژه ای برخوردار است. به همین دلیل برای ما مهم است که مهمان در منزل ما، احساس کند در خانه خودش قرار دارد.

طراحی داخلی اتاق مهمان با نکات طلایی و کاربردی

طراحی داخلی اتاق مهمان با نکات طلایی و کاربردی

قابلیت تغییر دما به دلخواه

دمایی که هر شخص در آن راحت تر به خواب می رود، از دیگری متفاوت است. بعضی ها عادت دارند در هوایی نسبتاً سرد استراحت کنند، در حالی که برای دیگران گرما فاکتور مهم خواب راحت قلمداد می شود. اگر امکان تغییر دمای اتاق مهمان فراهم نباشد، سخت است بگوییم او شب خوبی را در منزل ما گذرانده است.
وجود یک پنکه، ملحفه ی اضافی و هر وسیله ای که برای تنظیم دما کمک رسان است، طراحی داخلی اتاق مهمان شما را کامل می سازد.

طراحی داخلی اتاق مهمان با نکات طلایی و کاربردی

طراحی داخلی اتاق مهمان با نکات طلایی و کاربردی

اضافه کردن حوله های تمیز

به هر حال این احتمال وجود دارد که مهمان شما، به هر سبب نیاز به دوش گرفتن داشته باشد. به جای این که با سردرگمی از شما حوله تمیز بخواهد، می توانید راحتی او را با قرار دادن تعدادی حوله تمیز در اتاق مهمان فراهم نمایید.
برای داشتن یک طراحی داخلی اتاق مهمان ایده آل، از رنگ هایی در حوله ها بهره بگیرید، که با فضای کلی اتاق همخوانی داشته باشند.

طراحی داخلی اتاق مهمان با نکات طلایی و کاربردی

طراحی داخلی اتاق مهمان با نکات طلایی و کاربردی

چراغ کنار تخت

همه ی ما تجربه گیر افتادن در خانه دوستمان، آن هم در تازیکی مطلق را داشته ایم. پس برای آن که مهمانتان از چراغ قوه موبایل خود استفاده نکند، یک چراغ خواب در کنار تخت وی قرار دهید. رعایت این نکته در طراحی داخلی اتاق مهمان، به او حق انتخاب در مورد روشنایی اتاق می دهد.

طراحی داخلی اتاق مهمان با نکات طلایی و کاربردی

طراحی داخلی اتاق مهمان با نکات طلایی و کاربردی

در نظر گرفتن سرگرمی

اگر اسباب سرگرم شدن مهمان فراهم نباشد، وی مجبور است تا زمان بیدار شدن اهل خانه در اتاق مهمان حبس باشد. یا این که شب ها بعد از ساعت خاموشی، برای مدتی طولانی به سقف خیره شود.
یک کتاب خانه متنوع اعم از مجله و کتاب، یا تلویزیون به همراه پلی استیشن از موارد سرگرم کننده ای هستند، که طراحی داخلی اتاق مهمان را کامل می کنند.

منبع: Freshhome.com

طرح و ساخت مان ساز