• شماره تماس: 09123830113
  • ایمیل ما:info@maansaaz.com

طراحی صحنه و دکور تلویزیونی

طراحی صحنه و دکور تلویزیونی، در اصطلاح سینما و تئاتر، فن آراستن و تزیین صحنه نمایش و یا صحنه بازی در سینماست. اگرچه در ادبیات عامه گاهی جای این واژه کلمه ی دکور بکار می رود. اما در اصل دکور به معنای آراستن با کمک وسایل و تزیینات به شمار می رود و جنبه فرم و احجام را در خود ندارد. در اصل طراح صحنه خالق اصلی فضای نمایش یا سینما می باشد و مسئول و ناظر ساخت اجرای دکور به شمار می رود.