26
آگوست

هنر طراحی داخلی در دفتر کار مدرن بانک نروژی نوردیا

هنر طراحی داخلی در دفتر کار مدرن بانک نروژی نوردیا

هنر طراحی داخلی: از آن جایی که بانک نوردیا قصد راه اندازی دفتری بزرگ و مرکزی را داشت، دو ساختمان مجزا با هم ادغام شدند. شرکت طراحی زینک (Zinc) وظیفه تکمیل این پروژه را بر عهده داشته است. با مان ساز همراه باشید، تا نمونه ای از یک دفتر کار مدرن را با هم بررسی نماییم.

هنر طراحی داخلی در دفتر کار مدرن بانک نروژی نوردیا

هنر طراحی داخلی در دفتر کار مدرن بانک نروژی نوردیا

تغییرات اساسی

برای به وجود آوردن فضایی بزرگ تر و وسیع تر، دیوار های میان دو ساختمان برداشته شد، و طراحی نمای ساختمان به طور تغییر پیدا کرد. تمام دیوار های درونی ساختمان به شکل شیشه طراحی شدند، تا فضایی یکپارچه را پدید بیاورند. اتاق هایی برای معاشرت و گفتگو میان همکاران و شرکا تعبیه گردید، اما با دیوار های شیشه ای از بخش کارکنان و محیط کار آن ها جدا گشت.

هنر طراحی داخلی در دفتر کار مدرن بانک نروژی نوردیا

هنر طراحی داخلی در دفتر کار مدرن بانک نروژی نوردیا

طراحی محیط کار

بانک نوردیا قبل از شروع پروژه، تأکید زیادی بر روی این امر که دفتر کار آن ها، باید بر مبنای عملکرد و فعالیت کارمندان طراحی شود. تیم طراحی زینک هم در همین راستا نهایت سعی خود را به کار بست، تا فضای انعطاف پذیر و کارآمدی را برای کار کردن 2200 کارمند این بانک بزرگ فراهم آورد. جذابیت این دفتر در هنر طراحی داخلی آن نمود پیدا می کند.
هیچ دفتر کار مشخص و ثابتی در کار نیست، بلکه فضا های کاری در تمام قسمت های دفتر بانک نوردیا جای گرفته اند.

هنر طراحی داخلی در دفتر کار مدرن بانک نروژی نوردیا

هنر طراحی داخلی در دفتر کار مدرن بانک نروژی نوردیا

استفاده هوشمند از فضا

یک راهروی 16 متری برای مرتبط کردن دو ساختمان در نظر گرفته شده است. اما کارکرد این بخش تنها به وظیفه ارتباطی آن محدود نمی شود، بلکه کافه و ناحیه ملاقات های غیر رسمی در این راهرو قرار دارند. ترغیب و تشویق کارمندان به گفتگو و صحبت کردن با هم، از اهداف مدیران بانک و طراحان داخلی برای این راهرو بوده است.

هنر طراحی داخلی در دفتر کار مدرن بانک نروژی نوردیا

هنر طراحی داخلی در دفتر کار مدرن بانک نروژی نوردیا

هنر طراحی داخلی

به کار بردن طیف های رنگی ظریف در کنار استفاده مکرر از چوب و بلوط در ساخت، یک اتمسفر گرم و دلشنین را در سراسر دفتر کار ایجاد کرده است. تیم طراحی از آثار هنری خاص خود، برای تزئین و تکمیل پروژه بهره گرفته است. نتیجه این طراحی هوشمند و خلاقانه یک دفتر مدرن و شیک است، که تا سال ها نیاز به تغییر نخواهد داشت.

منبع: RetailDesignBlog

تحریریه طرح و ساخت مان ساز