• شماره تماس: 09123830113
  • ایمیل ما:info@maansaaz.com

طراحی استند سس کچاپ بنیامین

استند سس کچاپ بنیامین
استند سس کچاپ بنیامین
استند سس کچاپ بنیامین

طراحی استند سس کچاپ بنیامین

پروژه: طراحی استند کچاپ بنیامین

سال طراحی: 1393

در طراحی استند سس کچاپ بنیامین، با توجه به نیاز این مجموعه مدل های مختلفی پیشنهاد گردید. نیاز مجموعه طراحی گونه های مختلفی از استند بود. با توجه به اینکه بتوانند بنا به موقعیت فروشگاه های مورد نظر از استندهای مختلف استفاده نمایند. استند فروشگاهی که بتواند در میان فروشگاه قرار بگیرد. استند فروشگاهی که بتواند در کناره فروشگاه قرار بگیرد. با توجه به رنگ سازمانی و هویت محصول فرم کلی با الهام از خود محصول شکل گرفت.

بدنه استند از جنس ام دی اف قرمز رنگ می باشد. که به پایه های از جنس پلکسی ترکیب شده است. بر روی جداره بیرونی استند طراحی گرافیک و چاپ قرار می گیرد. ابعاد بزرگ استند با توجه به تعداد محصولات جانمایی شده در آن طراحی شده است.