• شماره تماس: 09123830113
  • ایمیل ما:info@maansaaz.com

طراحی استند چای ساز بلزا

استند چای ساز بلزا
استند چای ساز بلزا
استند چای ساز بلزا
استند چای ساز بلزا
استند چای ساز بلزا

طراحی استند چای ساز بلزا

پروژه: طراحی استند چای ساز بلزا

سال طراحی: 1391

در طراحی استند چای ساز بلزا، برای ساخت استند رومیزی پیشنهاد استفاده از پلکسی و یا ترکیب پلکسی یا چوب داده شد. طراحی در دو تیپ کلی صورت گرفت. تیپ اول در کنار استند چای ساز جای تی بگ و کافی میکس در نظر گرفته شد. در تیپ دوم استند رومیزی با ترکیب گرافیک و چاپ طراحی گردید. استفاده از المان گرافیکی بخار در این تیپ در دستور کار قرار گرفت.

نکات مختلفی در طراحی استند فروشگاهی در نظر گرفته می شود. یکی از نکات مقرون به صرفه بودن استند و امکان تولید انبوه و سریع است. استفاده از پلکسی در طراحی استند می تواند بخشی از این پروسه را کوتاه تر نماید. اصولا قطعات استند لیزر می شوند. در کار با پلکسی نیاز به صرف وقت زیادی برای تولید محصول وجود ندارد. تنها پروسه مونتاژ استند فروشگاهی باقی می ماند.

استند رومیزی این قابلیت را دارد تا در مکان های مختلفی به راحتی جانمایی شود. به طور مثال می تواند در ویترین، فضای داخل فروشگاه یا شو روم  قرار گیرد.