• شماره تماس: 09123830113
  • ایمیل ما:info@maansaaz.com

طراحی داخلی دفتر کار صرافی دولت

طراحی داخلی دفتر کار صرافی دولت
طراحی داخلی دفتر کار صرافی دولت
طراحی داخلی دفتر کار صرافی دولت
طراحی داخلی دفتر کار صرافی دولت

طراحی داخلی دفتر کار صرافی دولت

پروژه: طراحی دفتر صرافی دولت

سفارش دهنده: آقای سروش نوربخش

محل پروژه: خیابان دولت نرسیده به دیباجی

سال اجرا: 1395

طراحی: نیما نصر

پروژه طراحی داخلی دفتر کار صرافی دولت در خیابان دولت واقع شده است. این مجموعه برای انجام امور دفتری در طبقات بالایی ساختمان واحدی را خریداری نمود.  بدین منظور برای ارائه پیشنهادات طراحی و دیزاین مجدد دست به کار شدیم. انجام امور پشتیبانی و طراحی داخلی صرافی به عهده این مجموعه بود. معماری واحد خریداری شده به صورت دوبلکس و فلت بود. یکی از خواسته های کارفرما جانمایی فضاهای گوناگونی عملکردی در این واحد بود.

پس از طراحی اولیه عملکردی فضایی بدین شرح تبیین شد. هنگام ورود به محیط کار در ابتدا با قسمت پذیرش مواجه می شوید. مدیریت در سمت راست واحد جانمایی گشته است. اتاق مدیریت توسط پله معلق به اتاق استراحت منتهی می گردد. سمت چپ واحد به اتاق کارشناسان اختصاص یافته است. همچنین فضای ناهار خوری و بایگانی مجموعه نیز در این بخش قرار داد. معماری اولیه واحد بسیار جالب توجه بوده و سقف شیروانی داخل واحد هویت معمارانه جالبی را ایجاد می نماید.

این بخش اداری که دفتر کار این صرافی محسوب می شود، فضای شیک و مدرن تری را نسبت به قبل به خود گرفت.