• شماره تماس: 09123830113
  • ایمیل ما:info@maansaaz.com

طراحی داخلی دفتر کار موسسه فرهنگی هنری آینه جادو (فیلم نت)

طراحی داخلی دفتر کار موسسه فرهنگی هنری آینه جادو (فیلم نت)
طراحی داخلی دفتر کار موسسه فرهنگی هنری آینه جادو (فیلم نت)
طراحی داخلی دفتر کار موسسه فرهنگی هنری آینه جادو (فیلم نت)
طراحی داخلی دفتر کار موسسه فرهنگی هنری آینه جادو (فیلم نت)
طراحی داخلی دفتر کار موسسه فرهنگی هنری آینه جادو (فیلم نت)
طراحی داخلی دفتر کار موسسه فرهنگی هنری آینه جادو (فیلم نت)
طراحی داخلی دفتر کار موسسه فرهنگی هنری آینه جادو (فیلم نت)
طراحی داخلی دفتر کار موسسه فرهنگی هنری آینه جادو (فیلم نت)
طراحی داخلی دفتر کار موسسه فرهنگی هنری آینه جادو (فیلم نت)
طراحی داخلی دفتر کار موسسه فرهنگی هنری آینه جادو (فیلم نت)
طراحی داخلی دفتر کار موسسه فرهنگی هنری آینه جادو (فیلم نت)
طراحی داخلی دفتر کار موسسه فرهنگی هنری آینه جادو (فیلم نت)
طراحی داخلی دفتر کار موسسه فرهنگی هنری آینه جادو (فیلم نت)
طراحی داخلی دفتر کار موسسه فرهنگی هنری آینه جادو (فیلم نت)
طراحی داخلی دفتر کار موسسه فرهنگی هنری آینه جادو (فیلم نت)
طراحی داخلی دفتر کار موسسه فرهنگی هنری آینه جادو (فیلم نت)
طراحی داخلی دفتر کار موسسه فرهنگی هنری آینه جادو (فیلم نت)
طراحی داخلی دفتر کار موسسه فرهنگی هنری آینه جادو (فیلم نت)
طراحی داخلی دفتر کار موسسه فرهنگی هنری آینه جادو (فیلم نت)
طراحی داخلی دفتر کار موسسه فرهنگی هنری آینه جادو (فیلم نت)
طراحی داخلی دفتر کار موسسه فرهنگی هنری آینه جادو (فیلم نت)
طراحی داخلی دفتر کار موسسه فرهنگی هنری آینه جادو (فیلم نت)

طراحی داخلی دفتر کار موسسه فرهنگی هنری آینه جادو

پروژه: طراحی داخلی دفتر کار موسسه فرهنگی هنری آینه جادو (فیلم نت)

سفارش دهنده: جناب آقای محمد صراف

محل پروژه: تهران، خیابان ولیعصر

سال اجرا: 1395

مدت زمان اجرا: 40 روز

متراژ: 880 متر

طراحی: نیما نصر

نظارت بر ساخت: نیما نصر

عکاس : امیر گرشاسبی

 

پروژه بازسازی و معماری داخلی دفتر کار موسسه آینه جادو در ابتدا با طراحی فضای راه پله و ورودی موسسه آغاز شد. این دفتر کار چهار طبقه در جهت راهنمایی مراجعین تصمیم به طراحی فضای ورودی خود گرفت. پس از اتمام طراحی و با توجه به اینکه دیواره های پاگردها برگرفته از لوگوی شرکت و پلت فرم های زیر مجموعه با استفاده از فرم های مثلثی شکل ایده پردازی گردید، ناگهان تصمیم به تغییرات اساسی در داخل واحد شد. با توجه به اینکه اجرای پروژه مصادف با ایام تعطیلات عید گردید، هماهنگی و برنامه ریزی بابت تغییرات بسیار سخت و دشوار بود.

در طراحی داخلی واحدهای اداری کانسپت استفاده از مثلث های رنگی ادامه پیدا کرد و با توجه به تنوع رنگی هویت های بصری خود سازمان قرار بر این شد تا از رنگ های خنثی و مناسب فضای اداری به جای رنگ سازمانی استفاده گردد.