• شماره تماس: 09123830113
  • ایمیل ما:info@maansaaz.com

طراحی داخلی ساختمان شورای شهر فشم

طراحی داخلی ساختمان شورای شهر فشم
طراحی داخلی ساختمان شورای شهر فشم
طراحی داخلی ساختمان شورای شهر فشم
طراحی داخلی ساختمان شورای شهر فشم
طراحی داخلی ساختمان شورای شهر فشم
طراحی داخلی ساختمان شورای شهر فشم
طراحی داخلی ساختمان شورای شهر فشم

طراحی داخلی ساختمان شورای شهر فشم

پروژه: طراحی داخلی ساختمان شورای شهر فشم

سفارش دهنده: شورای شهر فشم

محل پروژه: فشم

سال اجرا: 1395

متراژ: 200 متر

سرپرست طراحی: نیما نصر

طراحی: نیما نصر، عسل عبدالهی

ساختمان شوراهای شهر و روستا، به دلیل حضور نمایندگان آن شهر و اتخاذ تصمیمات مهم و کلان شهری، از اهمیت اجتماعی بالایی برخوردار هستند. از طرفی نگاه طراحی به این ساختمان ها باید تلفیقی از معماری سنتی و طراحی مدرن و معاصر دنیا باشد.

طراحی داخلی این ساختمان، با نگاهی مدرن اما همچنان با تأکید بر معماری سنتی، و با انتخاب آجر به عنوان مصالح اصلی توسط آتلیه مان ساز انجام گرفت.