• شماره تماس: 09123830113
  • ایمیل ما:info@maansaaz.com

طراحی داخلی سالن اهدای خون سازمان انتقال خون پایگاه تهران

طراحی داخلی سالن اهدای خون
طراحی داخلی سالن اهدای خون
طراحی داخلی سالن اهدای خون
طراحی داخلی سالن اهدای خونطراحی داخلی سالن اهدای خون
طراحی داخلی سالن اهدای خون

طراحی داخلی سالن اهدای خون سازمان انتقال خون پایگاه تهران

پروژه: طراحی داخلی سالن اهدای خون

سفارش دهنده: سازمان انتقال خون

محل پروژه: خیابان وصال

سال اجرا: 1395

مدت زمان اجرا: دو ماه

متراژ: 700 متر

طراحی: دفتر فنی سازمان انتقال خون

نظارت بر ساخت: نیما نصر، محسن رشیدی

سازمان انتقال خون همواره برای سرویس دهی و تأمین نیاز بیماران به خون تازه، از مردم عزیز کمک گرفته است. برای طراحی سالن جدید اهدای خون، توسعه و افزایش ظرفیت در کنار استاندارد و بهداشتی بودن محیط اساسی ترین ویژگی های مورد نیاز تلقی می شوند.

به علاوه شاخصه اصلی این طراحی، ساده بودن و نور پردازی اصولی شناخته می شود که کاملاً با محیط بهداشتی سالن همخوانی دارد.