• شماره تماس: 09123830113
  • ایمیل ما:info@maansaaz.com

طراحی داخلی سالن فرآورده، سازمان انتقال خون، پایگاه تهران

طراحی داخلی سالن فرآورده خون
طراحی داخلی سالن فرآورده خون
طراحی داخلی سالن فرآورده خون
طراحی داخلی سالن فرآورده خون
طراحی داخلی سالن فرآورده خون
طراحی داخلی سالن فرآورده خون
طراحی داخلی سالن فرآورده خون
طراحی داخلی سالن فرآورده خون

طراحی داخلی سالن فرآورده خون سازمان انتقال خون پایگاه تهران

پروژه: طراحی داخلی سالن فرآورده خون

سفارش دهنده: سازمان انتقال خون

محل پروژه: خیابان وصال

سال اجرا: 1395

مدت زمان اجرا: 40 روز

متراژ: 400 متر

طراحی: دفتر فنی سازمان انتقال خون

نظارت بر ساخت: نیما نصر، وحید رفیعی

چالش اصلی در طراحی داخلی سالن فرآورده، جانمایی اصولی و بهینه دستگاه های پیشرفته هماتولوژی، و نیز افزایش ظرفیت و بخش بندی فضاهای سالن بوده است. شرایط دستگاه ها و عملکردی بودن آن ها از اولویت های اساسی کارفرما بود. در این پروژه بدلیل حجم زیاد عملیات عمرانی و زمان کم برای تحویل تیم اجرایی به دو شیفت کاری تقسیم بندی شد.

سیستم تهویه به داکت اسپیلیت تغییر یافت. بالغ بر 1200 متر کاشی کاری انجام شد. سیستم روشنایی کاملا تعویض گردید. کابل کشی شبکه تغییر یافت و حدود 7000 متر کابل شبکه به نقاط مربوطه انتقال یافت. ظرف مدت 5 روز 400 متر سقف کناف اجرا شد.