• شماره تماس: 09123830113 - 02188567329 - 02188567318
  • ایمیل ما:[email protected]

طراحی داخلی سالن فرآورده خون سازمان انتقال خون پایگاه تهران

طراحی داخلی سالن فرآورده خون
طراحی داخلی سالن فرآورده خون
طراحی داخلی سالن فرآورده خون
طراحی داخلی سالن فرآورده خون
طراحی داخلی سالن فرآورده خون
طراحی داخلی سالن فرآورده خون
طراحی داخلی سالن فرآورده خون
طراحی داخلی سالن فرآورده خون

طراحی داخلی سالن فرآورده خون سازمان انتقال خون پایگاه تهران

پروژه: طراحی داخلی سالن فرآورده خون

سفارش دهنده: سازمان انتقال خون

محل پروژه: خیابان وصال

سال اجرا: 1395

مدت زمان اجرا: 40 روز

متراژ: 400 متر

طراحی: دفتر فنی سازمان انتقال خون

نظارت بر ساخت: نیما نصر، وحید رفیعی، محمود عقیلی

چالش اصلی در طراحی داخلی سالن، جانمایی اصولی و بهینه دستگاه های پیشرفته هماتولوژی، و نیز افزایش ظرفیت و بخش بندی فضاهای سالن بوده است.

در طراحی و اجرای این سالن فرآورده خون، شرایط دستگاه ها و عملکردی بودن آن ها از اولویت های اساسی کارفرما و تیم اجرایی مان ساز بوده است.