• شماره تماس: 09123830113
  • ایمیل ما:info@maansaaz.com

طرح پیشنهادی مطب دندانپزشکی دکتر احمدیان

مطب دندانپزشکی دکتر احمدیان
مطب دندانپزشکی دکتر احمدیان
مطب دندانپزشکی دکتر احمدیان
مطب دندانپزشکی دکتر احمدیان
مطب دندانپزشکی دکتر احمدیان

طراحی داخلی مطب دندانپزشکی دکتر احمدیان

پروژه: طراحی داخلی مطب دندانپزشکی دکتر احمدیان

سفارش دهنده: جناب آقای دکتر احمدیان

محل پروژه: تهران، بلوار اندرزگو

سال طراحی: 1392

متراژ: 83 متر

طراحی: نیما نصر

اصولا طراحی داخلی مطب دندانپزشکی با توجه به نوع فعالیت که عموما محیطی ترسناک در باور عمومی تلقی می گردد، یکی از سخت ترین شرایط طراحی به شمار می رود. مهمترین نکته هایی که در طراحی داخلی مطب دندانپزشکی مورد توجه می باشد، خلق محیطی آرامش بخش و استفاده از مصالح مصرفی قابل شسشتشو است. طراحی داخلی مطب دندانپزشکی دکتر احمدیان نیز از این قاعده مستثنی نیست.

در طراحی داخلی مطب دندانپزشکی دکتر احمدیان بنا به خواسته های ایشان از رنگ های گرم استفاده گردید. اما رنگ سفید که زیبایی و نظافت را یادآور می شود به عنوان رنگ اصلی حفظ شد.

فضای ورودی لابی و کانتر پذیرش را در برداشت که امکان حضور همزمان دو نفر منشی (دستیار) را فراهم می نمود. سالن سمت راست به فضای معاینه و جراحی اختصاص پیدا کرد که دو تخت در این فضا قرار گرفت. اتاق های انتهای سالن به اتاق های مشاوره و معاینه اختصاص یافت.