• شماره تماس: 09123830113 - 02188567329 - 02188567318
  • ایمیل ما:[email protected]

غرفه نمایشگاهی انتشارات عروج موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

غرفه نمایشگاهی انتشارات عروج موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
غرفه نمایشگاهی انتشارات عروج موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
غرفه نمایشگاهی انتشارات عروج موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
غرفه نمایشگاهی انتشارات عروج موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
غرفه نمایشگاهی انتشارات عروج موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
غرفه نمایشگاهی انتشارات عروج موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
غرفه نمایشگاهی انتشارات عروج موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیغرفه نمایشگاهی انتشارات عروج موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

غرفه نمایشگاهی انتشارات عروج

پروژه: غرفه نمایشگاهی انتشارات عروج (موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)

عنوان نمایشگاه: نمایشگاه کتاب

محل برگزاری: سالن شبستان مصلی تهران

سال برگزاری: 1394

متراژ: 90 متر

طراحی: نیما نصر

نظارت بر ساخت: نیما نصر

طراحی غرفه نمایشگاهی انتشارات عروج، مهمترین چالشی که پیش رو داشت تعداد زیاد عناوین کتاب مجموعه بود. در عین حال در فضای غرفه نمایشگاهی به محلی برای برگزاری جلسات، پذیرایی از مهمانان ویژه و نشست های خبری حین برگزاری نمایشگاه کتاب احتیاج داشتند. محلی برای ابدارخانه و انباری برای دپو کتب نیز در نظر گرفته شد.

بدین جهت که تعداد عناوین کتب بسیار زیاد بود دیواره های اطراف غرفه تبدیل به کتابخانه بزرگی شد و فضای میانی غرفه نیز با استندهای کتاب اما با ارتفاع پایین طراحی و اجرا گردید. سازه ی کتیبه نقش هماهنگی در ورود و خروج به غرفه را نیز ایفا نمود و در بخش خروجی صندوق قرار گرفت.