• شماره تماس: 09123830113 - 02188567329 - 02188567318
  • ایمیل ما:[email protected]

غرفه نمایشگاهی شرکت جامدات آفاق نمایشگاه دام و طیور

غرفه نمایشگاهی شرکت جامدات آفاق نمایشگاه دام و طیور
غرفه نمایشگاهی شرکت جامدات آفاق نمایشگاه دام و طیور
غرفه نمایشگاهی شرکت جامدات آفاق نمایشگاه دام و طیور
غرفه نمایشگاهی شرکت جامدات آفاق نمایشگاه دام و طیور
غرفه نمایشگاهی شرکت جامدات آفاق نمایشگاه دام و طیورغرفه نمایشگاهی شرکت جامدات آفاق نمایشگاه دام و طیور
غرفه نمایشگاهی شرکت جامدات آفاق نمایشگاه دام و طیور
غرفه نمایشگاهی شرکت جامدات آفاق نمایشگاه دام و طیور

غرفه نمایشگاهی شرکت جامدات آفاق

پروژه: غرفه نمایشگاهی شرکت جامدات آفاق

عنوان نمایشگاه: نمایشگاه دام و طیور

محل برگزاری: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی گرگان

سال برگزاری: 1389

متراژ: 72 متر

طراحی: نیما نصر، امیرکسری جهانزاد

نظارت بر ساخت: نیما نصر، امیرکسری جهانزاد

شرکت جامدات آفاق یکی از معتبرترین شرکت ها در زمینه دام و طیور می باشد. در جلسات اولیه آشنایی با هویت این شرکت، خواسته اصلی مدیران اجتناب از طرح های تکراری در نمایشگاه و استفاده از طرحی بود که شایسته این مجموعه باشد. در این راستا با توجه به اطلاعات اولیه و فرم درخواست کارفرما، ایده طرح بدین صورت شکل گرفت: فضایی مرکزی در میانه غرفه و محصورکه جهت نشست های کاملا خصوصی مورد استفاده قرار می گیرد. و در کنار آن فضای نیمه محصور جهت برگزاری نشست های نیم خصوصی. در چهار گوشه غرفه نیز کانترهای اطلاعات قرار گرفت. همچنین رنگ های قرمز و نوک مدادی به عنوان رنگ سازمانی مورد استفاده قرار گردید.