• شماره تماس: 09123830113 - 02188567329 - 02188567318
  • ایمیل ما:[email protected]

غرفه نمایشگاهی شرکت سبزدشت طارم نمایشگاه مواد غذایی اگروفود 94

غرفه نمایشگاهی شرکت سبزدشت طارم نمایشگاه مواد غذایی اگروفود 94
غرفه نمایشگاهی شرکت سبزدشت طارم نمایشگاه غرفه نمایشگاهی شرکت سبزدشت طارم نمایشگاه مواد غذایی اگروفود 94 مواد غذایی اگروفود 94
غرفه نمایشگاهی شرکت سبزدشت طارم نمایشگاه مواد غذایی اگروفود 94
غرفه نمایشگاهی شرکت سبزدشت طارم نمایشگاه مواد غذایی اگروفود 94

غرفه نمایشگاهی شرکت سبزدشت طارم

پروژه: غرفه نمایشگاهی شرکت سبزدشت طارم

عنوان نمایشگاه: نمایشگاه مواد غذایی (اگروفود)

محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران

سال برگزاری: 1394

متراژ: 24 متر

طراحی: نیما نصر

نظارت بر ساخت: نیما نصر، رضا طاهری

شرکت سبزدشت طارم در زمینه تولید محصولات غذایی (زیتون و فرآورده آن) فعالیت می نماید. در این نمایشگاه شرکت سبز دشت طارم فضای غرفه ای نمایشگاهی باز مد نظر داشت. بر این اساس غرفه به سه ناحیه اصلی تقسیم بندی گردید. در ناحیه اول فضای انباری و آبدارخانه قرار گرفت. در ناحیه 2 و 3، فضای Cip در نظر گرفته شد. پشت هر یک از فضاهای طراحی شده دو ویترین قرار گرفت. برای طراحی دیواره اصلی غرفه با توجه به محصولات شرکت از المان های گرافیکی استفاده شد.