• شماره تماس: 09123830113 - 02188567329 - 02188567318
  • ایمیل ما:[email protected]

غرفه نمایشگاهی عمران زیست آزما نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی

غرفه نمایشگاهی عمران زیست آزما نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی
غرفه نمایشگاهی عمران زیست آزما نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی
غرفه نمایشگاهی عمران زیست آزما نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی
غرفه نمایشگاهی عمران زیست آزما نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی
غرفه نمایشگاهی عمران زیست آزما نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی
غرفه نمایشگاهی عمران زیست آزما نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی

غرفه نمایشگاهی عمران زیست آزما

پروژه: غرفه نمایشگاهی عمران زیست آزما

عنوان نمایشگاه: نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی

محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران

سال برگزاری: 1392

متراژ: 20 متر

طراحی: نیما نصر

نظارت بر ساخت: نیما نصر، رضا طاهری، بهرنگ مشهدی زاده

 

طراحی و ساخت به سفارش موسسه فرهنگی هنری رهنما