• شماره تماس: 09123830113 - 02188567329 - 02188567318
  • ایمیل ما:[email protected]

همایش دیابت نوونوردیسک هتل پارسیان اوین

همایش دیابت نوونوردیسک هتل پارسیان اوین
همایش دیابت نوونوردیسک هتل پارسیان اوین
همایش دیابت نوونوردیسک هتل پارسیان اوین
همایش دیابت نوونوردیسک هتل پارسیان اوین
همایش دیابت نوونوردیسک هتل پارسیان اوین
همایش دیابت نوونوردیسک هتل پارسیان اوین
همایش دیابت نوونوردیسک هتل پارسیان اوین
همایش دیابت نوونوردیسک هتل پارسیان اوین
همایش دیابت نوونوردیسک هتل پارسیان اوین
همایش دیابت نوونوردیسک هتل پارسیان اوین
همایش دیابت نوونوردیسک هتل پارسیان اوین
همایش دیابت نوونوردیسک هتل پارسیان اوین
همایش دیابت نوونوردیسک هتل پارسیان اوین

همایش دیابت نوونوردیسک

پروژه: همایش دیابت نوونوردیسک

محل برگزاری: هتل پارسیان اوین

سال برگزاری: 1391

طراحی: نیما نصر

نظارت بر ساخت: نیما نصر، احمد نوروزی مطلق، علیرضا جوزایی

 

طراحی و ساخت با همکاری موسسه فرهنگی هنری رهنما