03
آوریل

چه طور یک فضای سبز کوچک در خانه ایجاد کنیم؟

چه طور یک فضای سبز کوچک در خانه ایجاد کنیم؟ از ایراداتی که به باغچه ها یا همان فضای سبز کوچک بیرون از خانه ها گرفته می شود، سادگی و شبیه به هم بودن آن ها است. به کار گرفتن کمی خلاقیت در انتخاب و کاشت گیاهان، و کاشت آن ها، باغچه ی شخصی شما […]

ادامه مطلب