04
آوریل

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز ، پالایش و پتروشیمی ایران

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز ، پالایش و پتروشیمی بطورکلی هدف از برگزاری نمایشگاه های نفت و گاز آشنایی بیشتر بازدیدکنندگان و مخاطبان با شرکت های جدید و محصولات و تجهیزات مدرن و بروز در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی می باشد، حال آنکه ایران براساس جدیدترین گزارش های شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم چهارمین […]

ادامه مطلب